Lisens 2018

Lisens og forsikring

Det er nå åpnet for å kunne betale startlisens for 2018 Det er svømmer/foresatte sitt ansvar at svømmeren er forsikret / har lisens Alle svømmere bør ha lisens fra det året de fyller 13 år selv om de kun svømmer i klubbsvømming Deltakere på approberte stevner får ikke lov til å starte uten gyldig lisens […]

Informasjon om startlisens 2017

For 2016 var den eneste forskjellen i vilkår mellom grunnlisens og utvidet lisens behandlingsgarantien (3 måneder for grunnlisens, og 3 dager for utvidet lisens). For å ha en best mulig forsikring for alle våre utøvere, har NSF valgt å ha kun én startlisenstype for utøvere fra og med det året de fyller 13 år. Alle […]