Innmelding/Klubbsvømming

Horten Svømmeklubb er en breddeklubb som har som mål å kunne tilby et variert treningstilbud for alle nivåer.

Begrensning i tildelte hall timer fra kommunen gjør at vi ikke kan ha mer enn 3 grupper med 8-10 i hver gruppe for nybegynnere.

Interessen for svømming er for tiden stor, og svømmeklubben her derfor venteliste for nye svømmere.

Svømmeklubben ønsker at nivået blant nybegynnere skal være så likt som mulig innen gruppene, og at  visse minimums krav må være oppfylt.

De som ikke oppfyller kravene bør være med på et eller flere svømmekurs slik at en har mulighet for å tilegne seg grunnleggende svømmeferdigheter.  I klubbsvømming forutsettes det at barna ikke må ha en til en oppfølging under øvelser.  Derfor må de være såpass trygge i vann at trenerne kan fokusere på tekniske øvelser.   Det vil si at barna skal minst være på Sel-kurs nivå før de begynner.  For kurs, se egen meny «Svømmekurs».

Innmelding til Horten Svømmeklubb skjer ved å registrere deg (ditt barn) direkte på ventelisten:

Send gjerne også en mail til sekretaer@hortensk.net om at du har lagt inn ditt barn her. Ventelisten er sortert på registreringsdato, og barnet beholder sin plass selv om det ikke oppfyller kravene og derfor må vente.  De som er aktuelle for opptak (først i ventelisten) vil også få mail om opptak.  De som har gått på kurs er gjerne kjent for svømmeskoleansvarlig og det er da lettere å vurdere om de er klare for klubbsvømming. De som ikke har gått på kurs må gjennom en enkel prøvesvømming.

Mail om informasjonsmøte eller svømmetest vil bli sendt til de som står på ventelisten.  Det er svømmekursansvarlig som koordinerer listen med trenerne før mail om svømmetest sendes ut.

NB! På ventelisten er det også felt der foresatte kan notere noe om svømmeferdighetene.

Under følger de krav som stilles for svømmere i  de 3 nybegynner klassene.

C1

  • Kunne svømme 50 meter uten pause og uten hjelpemidler
  • Fylle 6 år inneværende halvår

C2

  • Kunne svømme 200 meter uten pause

C3

  • Kunne svømme 500 meter uten pause

Legg igjen en kommentar