Velkommen til årsmøte mandag 14/3-2016 kl 19:30

Se menyen Årsmøte 2016 for informasjon og i kalenderen.

Datoer:

  • 14/2 : Frist for innkalling
  • 29/2:  Frist for å sende inn saker til årsmøtet (sendes til sekretaer@hortensk.net)
  • 7/3:  Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig og informert medlemmer