Styret minner om årsmøte 16.03.2017 kl 19:30 på Personalrommet på Sentrum Skole.

Sakspapirer gjøres tilgjengelig en uke før årsmøtet på denne siden:

Årsmøte 2017