Svømmeaksjonen 2016

Svømmeaksjonen 2016

Vi (HSK) har i 2016 søkt om 6 kurs, hver for ca 15 barn.  Hvert kurs trenger deg som ildsjel – det er du som skal samle og følge disse ca 15 barna og søke på www.svommeaksjonen.no

Derfor: Les på siden www.svommeaksjonen.no !

Eller kontakt Bent Gramdal (93012148) hvis du har 15 barn så kan vi hjelpe med hva søknaden skal innholde.

Det er lurt å prate om søknaden før den sendes – IKKE begrunn søknader med at Horten er nær vannet eller at tilbudet er dårlig i kommunen.  Derimot: Skriv at barna er utrygge i og ved vann. Økonomiske, kulturelle og helserelaterte grunner er gode grunner.

 

— gammel informasjon fra 2015 ———–

INFORMASJON: Les dette om du ønsker å søke:

VIKTIG: Søknader til svømmaksjonen blir vurdert av Gjensidigestiftelsen ut fra kriterier : Les http://www.svomming.no/index.php?articleid=6976 om dette før søknad registreres på www.svommeaksjonen.no.  Ta helst kontakt med Horten Svømmeklubb på svommeaksjonen@hortensk.net før registrering så kan vi hjelpe/snakke om dette.  Les gjennom informasjonen nedenfor (laget for 2014, men gjelder også for 2015).

Siste nytt:

7/4-15: Informasjonsskriv lagt ved først i denne siden

17/3-2015: Søknader tas imot inntil 17/4-2015 på www.svommeaksjonen.no

16/12-2014: Horten Svømmeklubb har meldt inn til Svømmeaksjonen 2015 (samarbeid Gjensidigestiftelsen og NSF) at vi kan holde kurs i uke 25 og 26 med mulighet for uke 27, 28 dersom det vil være vedlikehold i Horten Svømmehall.

7/8-2014: Svømmekaksjonen ble avholdt uke 26 med til sammen 55 barn. Klubben stillte med mange instruktører og hjelpeinstruktører som stillte til sommerjobb.  Av hva som er fortalt ble sær sagt alle barna trygge nok til å ha vann over annsikt og dykke.  2/3 av barna lærte å flyte og ha linjeholdning, mens noen kom også I gang med fremdrift.  Takk for I år.

26/4-2014: Etter endt søknadsperiode til svømmeaksjonen fikk Horten Svømmeklubb tildelt 3 grupper av barn.  Alle disse kursene blir holdt i uke 26.  Søknader til svømmeaksjon for 2014 er derfor avsluttet.  De som er ildsjeler med mange barn eller dere som har enkeltbarn kan registrere seg på ventelisten for 2015 så vil vi sende ut informasjon når denne tiden nærmer seg.  Ventelisten er på: http://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=-1039.  Viktig! Dette er en liste kun for å samle dere som er interesserte og for å samle enkeltbarn med spesielle behov i tilfelle svømmeklubben selv får tildelt kurs som ildsjel.

Vi gleder oss til å ha en fin uke med de 45 barna som skal på kurs i 2014.

Praktisk gjennomføring:

 • Ildsjel skal under kurset bare passe på å bringe og hente barna til kurset samt passe på disse i dusj/garderobe.
 • Ildsjel skal være tilgjengelig under kurset, men er normalt ikke med i vannet.
 • Horten Svømmeklubb sine instruktører har ansvar for barna i hallen etter de har dusjet og skiftet.

Trygghet :

 • Instruktørene i Horten Svømmeklubb har godkjent årlig livreddningsprøve og gyldig politiattest for arbeid med barn.
 • Alle barn (til og med 12 år) er forsikret i hallen gjennom barneidrettsforsikringen til Norges Svømmeforbund under kurs.

Søknader:

 • Grupper med barn (15+) søker direkte som ildsjel til Gjensidigestiftelsen
 • Har du enkeltbarn eller mindre grupper – ta kontakt med svommeaksjonen@hortensk.net så kan vi hjelpe med å finne andre som kan ha kurs sammen.

Viktig:

 • Husk å ikke begrunne med “dårlig svømmetilbud i kommunen” i søknader.  Les brevet til søkere.  Det er viktig at søkere forstår Gjensidigestiftelsens intensjon.
 • Informasjonsskriv til potensielle søkere (pdf): Last ned her: Brev til potensielle søkere
 • Dette informasjonsskrivet skal hjelpe deg som søker
 • Send mail til svommeaksjonen@hortensk.net hvis spørsmål

Praktisk gjennomføring:

 • Ildsjel skal under kurset bare passe på å bringe og hente barna til kurset samt passe på disse i dusj/garderobe.
 • Ildsjel skal være tilgjengelig under kurset, men er normalt ikke med i vannet.
 • Instruktørene har ansvar for barna i hallen etter de har dusjet og skiftet.

Trygghet :

 • Instruktørene i Horten Svømmeklubb har godkjent årlig livreddningsprøve og gyldig politiattest for arbeid med barn.
 • Alle barn (til og med 12 år) er forsikret i hallen gjennom barneidrettsforsikringen til Norges Svømmeforbund under kurs.

Om Svømmeaksjonen og Horten Svømmeklubb

Horten Svømmeklubb har søkt om å holde kurs i regi av Gjensidigestiftelsen også i 2014.  Det var 3 kurs i 2013 som var en herlig opplevelse for de 45 barna som kunne delta der.

Nå har vi søkt om å holde opp mot 6 kurs i 2014.  Kursene vil bli holdt på dagtid. Les informasjonsskrivet ovenfor.

Hvert kurs vil være 5 dager av 2 timer der 1 time er i/ved vann mens en time er i klasserom/ute.  De har fokus på trygghet og lek med vann.  De vil også lære det grunnleggende med å svømme – dykke, flyte, gli og fremdrift.

Gjensidigestiftelsen betaler Norges Svømmeskole (i Norges Svømmeforbund) for dette tilbudet.  Klubbene får da tildelt kurs og får lønn for dette.

Da er Horten Svømmeklubb så heldige at vi har mange utdannede begynner og videregående-instruktører som kan følge barna på kurs om sommeren.  Barna vil da få veldig god oppfølging av instruktører.

Ildsjel

Svømmeaksjonen går ut på at “ildsjeler” over hele landet kan søke Gjensidigestiftelsen om svømmekurs for barn i alderen 6-10 år.

En ”ildsjel” er f. eks en foreldrekontakt i klassen/barnehagen, trener på fotballaget, eller besteforeldre, som ønsker å benytte seg av tilbudet om gratis svømmekurs for 15 barn. Det kan ikke søkes for færre en 15 barn. Kontakt Horten Svømmeklubb, svommeaksjonen@hortensk.net hvis du har færre så kan vi se om 2 mindre grupper kan kombineres.

Ildsjelen ordner alt det praktiske utenom det som skjer i svømmehallen. Dette gjelder også transport frem og tilbake fra svømmehallen. Det er ikke muligheter for ildsjel til å søke om dekning av transportkostnader. Svømmeklubben står for alt i og ved bassenget.

Svømmeklubben vil også søke å være ildsjel og sende søknad på lik linje som andre ildsjeler.  Registrer i så fall ditt barn på venteliste (se linker nedenfor).

Målet med Svømmeaksjonen er at de barna som trenger det mest får tildelt gratis
Svømmeaksjonskurs. Ildsjel må derfor være villige til å prioritere de som er utrygge i vann.

Søknader fra Ildsjel

Søknadsskjema åpnet på www.svommeaksjonen.no 18.mars.  Les om dette på Norges Svømmeforbund sin side http://www.svomming.no/index.php?articleid=6680

Informasjon fra Norges Svømmeskole:

Erfaringsmessig er alt for mange av søknadene om kurs som skal erstatte lovpålagt undervisning i  skolen. Denne oppgaven skal ikke Svømmeaksjonen ta. Vi leter etter de søknadene hvor de barna som trenger det mest får gratis kurs. De som er redde, hatt dårlig opplevelse med vann, ikke har økonomi til å betale for ordinære kurs, foresatte som selv har vannskrekk etc etc.   Gjensidigestiftelsen ønsker at flest mulig barn skal få tilbud gjennom de tildelte midlene. Det er derfor viktig at det er minimum 15 barn pr. kurs. Avhengig av bassengets og deres kapasitet kan klubbene gjerne ta inn flere barn pr kurs.

Kurs i regi av Horten Svømmeklubb som ildsjel

Horten Svømmeklubb vil stå som ”ildsjel” for inntil to kurs, se linken nedenfor for venteliste.  Vi ønsker særlig fokus på de mellom 6 og 10 som er redd for vann.  De som av økonomiske eller kulturelle grunner ønsker kurs legg også dette ved som informasjon sammen med nivå til barnet så skal vi se hva vi kan legge opp til.  Ventelisten har kommentarfelt som er personlig – skriv her om barnet, svømmeferdighet eller annet relevant for behovet.

Linker

Svømmekurs og ventelister til kurs i Horten Svømmeklubb : http://tryggivann.no/viskurs.aspx?arr=109

Venteliste til “Horten Svømmeklubb som ildsjel” for barna som trenger det mest :
http://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=-1038

Kontakt ellers svommeaksjonen@hortensk.net hvis spørsmål

Legg igjen en kommentar