Stikkordarkiv: årsmøte

Årsmøte 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Horten Svømmeklubb

Årsmøtet avholdes den 27. februar kl 19:00 på personalrommet på Sentrum Skole.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2 uker før årsmøte, dvs senest 13. februar. Forslag sendes til følgende adresse: sekretaer@hortensk.net

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: http://www.hortensk.net

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Årsmøte og trening på onsdag 25.02.2015

Horten Svømmeklubb arrangerer årsmøte onsdag 25.02.2015 kl 18:00. Derfor blir det ikke ordinær trening denne dagen. Alle klubbens foresatte og medlemmer over 15 år har stemmerett og oppfordres til å komme.

Sted: Kystverkes lokaler, Moloveien 7, 3187 Horten

Gladmelding: Valgkomitéen har gjort en fantastisk jobb, og alle ledige verv har kandidater som skal stemmes på.