Velkommen til årsmøte mandag 14/3-2016 kl 19:30

Se menyen Årsmøte 2016 for informasjon og i kalenderen. Datoer: 14/2 : Frist for innkalling 29/2:  Frist for å sende inn saker til årsmøtet (sendes til sekretaer@hortensk.net) 7/3:  Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig og informert medlemmer    

Informasjonshefte fra NSF til alle engasjerte

Norges Svømmeforbund oppdaterer årlig heftet: «Informasjonshefte for engasjerte i svømmeklubber tilknyttet Norges Svømmeforbund» (klikk på linken) Det er et kort og fint dokument for alle engasjerte i klubb/svømming i Norge som er tilknyttet NSF  – om klubbutvikling, utdanning og kurs, samt linker til de mest relevante sider. For de som ønsker mer utfyllende informasjon så har «For […]