Forfatterarkiv: admin

Informasjon om treningstider og kontaktlister er sendt ut

Hei

Hvis du ikke har fått informasjon så meld ifra til sekretaer@hortensk.net.

  1. NB! Hvis du ikke ønsker mail fra nyheter fra www.hortensk.net : Det er best om du fjerner deg fra listen (informasjon/link skal ligge nederst i email du får).  Det er som oftest bare å trykke “abonner på nyheter” i menyen på hortensk.net.  Det er en litt større jobb å lete i web-sidens database for de frivillige i klubben, men om du trenger hjelp må vi vite nøyaktig email du får email på (den kan sendes admin@hortensk.net som administrerer web-siden.
  2. De som får mange mail fra sekretaer@hortensk.net : Dette skyldes at dere på minidrett har lagt inn samme email på barna og på foresatte.  Mobil og email bør kun knyttes til den som eier email/mobil.  Mail til barn vil i minidrett knyttes til foresatte.  Barn som har mobil og email kan ha dette lagret dersom de ønsker beskjeder, men som oftest er det foresatte som bør ha dette lagret på seg.

Under foreldremøtet til Bent kunne hjelpe med eventuelle minidrett.nif.no saker.

 

VIKTIG! Om forsikring og lisens

Fra 2016 skal foresatte selv håndtere lisens for sitt barn.
De som skal på approbert stevne nå rett over nyttår må betale lisens nå.  Dette er VIKTIG!.  De som ikke har betalt dette vil ikke kunne stille til start.
 
Tidligere har HSK håndtert dette med betaling som del av treningsavgift.

Oversikt over tider og deltakere til Rekruttstevne Horten 30/5

På stevnet vil vi selge programmer til kr 30,-.  Programmene kan ellers lastes gratis ned her:

Programmet og oversikten vil justeres i forbindelse med lagledermøtet.  Det er åpent for at noen strykninger og etterpåmeldinger vil endre listene i mindre grad.

Det blir kiosk som er åpen under hele stevnet.

Priser:

  • Inngang: 30,- (barn under 16 år gratis)
  • Program: 30,-

Velkommen

 

Svømmeaksjonen 2015

Til alle som er eller kjenner “ildsjeler” som kan samle barn til Svømmeaksjonen bes lese “Svømmeaksjonen 2015” (i menylinjen på www.hortensk.net).  Spre budskapet.

Ildsjeler er kontaktpersoner som kan være så mangt – privatpersoner eller personer innen foreninger, etater, barnehager, skole/SFO.  Det viktige er at svømmeaksjonen ikke skal være en erstatning for lovpålagt undervisning, men et behov ut fra enkeltbarns utrygghet for vann.  Derfor er det viktig at søknader begrunnes riktig.  Men ikke dette ansvaret hindre en søknad – ta kontakt med Horten Svømmeklubb på svommeaksjonen@hortensk.net for å snakke om søknader før de sendes inn.