Praktisk informasjon Rekruttstevne 6/12-14

Oppmøte kl 08:30 (alle funksjonærer, tidtakere, kiosk, etc) Innsvømming kl 09:30 Lagledermøte kl 09:30 Stevnestart: kl 10:30 Stevneslutt: ca kl 14:00 Før pause: Øvelse 1: 100 m fri Øvelse 2: 25 m bryst Øvelse 3: 25 m rygg Øvelse 4: 50 m fri Øvelse 5: 50 m b.fly Øvelse 6: 4x 25 m fri Etter […]

Stevner lagt ut på facebook og i kalender på hjemmesiden

Det er lagt ut stevner og laget arrangement på facebook gruppen «HSK Svømmerne – alle». På hjemmesiden www.hortensk.net ligger stevnene i kalenderen.  Der er også kart over hvor svømmehaller ligger. Påmelding gjøres via stevner@hortensk.net

Svømmekurs og ventelister til klubb høsten 2014

Oppdatert informasjon ligger under «Svømmekurs» i menyen på hjemmesiden.  Klubben må også prioritere de som har hatt mange kurs og fullført videregående kurs til klubbsvømming. Pr. 7/8 er det ikke planlagt instruktørmøte, men det vil avholdes i løpet av august.  Kursene blir lagt ut når kalenderen med halltid for treningstider og kurs er samkjørt med trenerne etter […]

Kalender på www.hortensk.net

Kalenderen vil oppdateres jevnlig med hva som skjer av stevner, dugnader og begivenheter.  Ved å klikke på kalenderen vil det ligge informasjon om tid, sted, kart, kontaktinfo, etc. Et utvalg av de nærmeste begivenhetene sees på frontsiden.  Se ellers menyen «Kalender og treningstider«